ทำเนียบ ผบ.พันฯ

     รายนามอดีดผู้บังคับบัญชากองบังคับการกองพันสรรพาวุธและส่วนบังคับการ

องอาจ          เสถียร          ทัศนชัย

อนันต์         อนันต์ชัย           

ทวิน          จรัญ         วิชัย

ประเวศ

                  รายนามอดีตผู้บังคับบัญชากองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

รุจ         สนธยา         ธานินทร์

อรรถพล         วุฒิศักดิ์        ณัฐพร

    

 

About the Author