ติดต่อเรา

ปัจจุบันหน่วยตั้งอยู่ที่   :   99  หมู่ 6  ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ เมืองสระบุรี   จังหวัด สระบุรี 18000

โทรศัพท์   :      036-200-526 , 036-679-714

โทรสาร    :      036-200-527

E-mail     :      ord_corp2@hotmail.com

About the Author