พ.ต.ภาสพงศ์ วุฒิมาคุณ ผบ.ร้อย.สพ.ซบร.สนโดยตรง ดำเนินการตรวจเยี่ยมบุตรมีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๑๐๐๐ ๑ ต.ค.๕๕๗ พ.ต.ภาสพงศ์ วุฒิมาคุณ ผบ.ร้อย.สพ.ซบร.สนโดยตรง ดำเนินการตรวจเยี่ยมบุตรมีความต้องการพิเศษ จำนวน ๒ คน ที่ บ้านพักข้าราชการ ร้อย.สพ.ฯ

About admin