การตรวจเยี่ยม สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 241330 ต.ค. 61 พ.อ.เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้นำยุทโธปกรณ์ไปจัดแสดงในการต้อนรับการตรวจเยี่ยมหน่วย สพ.ทบ. โดย ผช.ผบ.ทบ.(1) ณ กรมสรรพาวุธทหารบก จว.กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้นำยุทโธปกรณ์ไปจัดแสดงดังนี้
1. รถส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม
2. รถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่และบริการ
3. เครื่องออกกำลังปืนใหญ่
4. ผลงานด้านการวิจัยซีลยางปืนใหญ่

About admin