ต้อนรับ นรร.ดูงาน

เมื่อ 100830 ต.ค. 61 พ.อ. เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ให้การต้อนรับ อาจารย์ รร.สพ.สพ.ทบ. และ นนร. ชั้นปีที่ 5 (เหล่า สพ.) จำนวน 7 นาย เข้าศึกษาดูงานด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง จว.สระบุรี

 

About admin