ประชุมประจำเดือน 13-09-2561

เมื่อ 130930 ก.ย. 61 พ.อ. เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในการประชุมแถลงผลงานประจำเดือน นขต.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ณ อาคารวุฒิพานิช กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จว.สระบุรี

About admin