เตรียมการจัดตั้งโรงงานซ่อมสร้างฯ

เมื่อ 030930 ก.ย.61 พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้ต้อนรับ พล.อ.อ.ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. พร้อมคณะฯ ในการสำรวจพื้นที่สำหรับเตรียมการจัดตั้งโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารร่วมกับ สปจ. ในพื้นที่ จว.ส.บ.

About admin