ประดับยศ มิ.ย. 61

เมื่อ 140830 มิ.ย. 61 พ.อ.เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลือนยศสูงขึ้น ณ อาคารวุฒิพานิช กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จว.สระบุรี

About admin