ประชุมประจำเดือน 07/06/2561

เมื่อ 071000 มิ.ย. 61 พ.อ. เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในการประชุมแถลงผลงานประจำเดือน นขต.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ณ อาคารวุฒิพานิช กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จว.สระบุรี

About admin