ประดับยศ พ.ค.61

เมื่อ 230830 พ.ค.61 พ.อ.เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลือนยศสูงขึ้น ณ อาคารวุฒิพานิช กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จว.สระบุรี

About admin