การประชุมชี้แจงหน่วยรับการสนับสนุน 2561

เมื่อ 170830 พ.ค.61 พ.อ.เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงหน่วยรับการสนับสนุน เรื่องการบริการสรรพาวุธ โดยมีหน่วยรับการสนับสนุนเข้าร่วมจำนวน 90 หน่วย ประมาณ 380 นาย ณ อาคารวุฒิพานิช กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จว.สระบุรี

About admin