มอบทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดี

เมื่อ 150730 พ.ค.61 พ.อ.เพชรวุธ กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาและรางวัลเรียนดีบุตรข้าราชการ ณ อาคารวุฒิพานิช กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จว.สระบุรี

About admin