พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บังคับบัญชา

เมื่อ 051700 เม.ย.61 พ.อ.เพชรวุธ กองนิล เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ โรงซ่อม บ. และ ฮ. ร้อย สพ.สน.ซบร.ทั่วไปฯ

 

About admin