วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย 10 ม.ค.61

10 มกราคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ครบครอบปีที่ 60

About admin