แข่งขันกีฬาภายในกองร้อย

ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง จัดแข่งขันกีฬาภายในกองร้อย ประกอบด้วย

1. กีฬาฟุตบอล 7คน

2. กีฬาเปตอง

3. กีฬาพื้นบ้าน

About admin