ฟังบรรยาย ณ รพ.อานันทมหิดล

วันที่19 ธ.ค.60 ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง พัน.สพ.ฯ จัดกำลังพลเข้ารับฟังการบรรยาย”โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวทหารสดใสห่างไกลความพิการ” ณ รพ.อานันทมหิดล จว.ลพบุรี

 

About admin