ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ตรวจเยี่ยม ร้อย.โดยตรง 07 ธ.ค.60

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 พ.อ.เพชรวุธ  กองนิล ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้กรุณาตรวจเยี่ยม หน่วยงานร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง ประชุมพบปะกำลังพลและให้นโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย

About admin