พิธีรับ-ส่งหน้า ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง 30 พ.ย.60

เมื่อ 30 พ.ย. 60 เวลา 0909 พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชา ผู้บังคับกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ กับ พ.อ.เพชรวุธ กองนิล ณ ด้านหน้า บก.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง จว.สระบุรี

About admin