พิธีปลดทหารกองประจำการ 31 ต.ค.60

เมื่อ 311800 ต.ค.60 พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการผลัดที่ 2/58 และทหารกองประจำการคุณวุฒิพิเศษ ณ อาคารวุฒิพานิช พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

About admin