ให้การสนับสนุนพื้นที่จอดรถ 26 ต.ค.60

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง โดย ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรงฯ ได้รับมอบหมาย ทาง จว.ลพบุรี ให้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ณ วัดสิริจันทรนิมิตร (วัดเขาพระงาม) ได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลเขาพระงาม จัดตั้งจุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฟรีให้กับประชาชน ณ จุดพักรอ รถรับ-ส่ง ภายในหน่วย

About admin