พิธีถวายดอกไม้จันทร์ 26 ต.ค.60

เมื่อ 260900 ต.ค.60 พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

About admin