ทำความดีถวายในหลวง รัชการที่ 9 23 ต.ค.60

เมื่อ 231300 ต.ค.60 พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ไดัจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9” มีนายอำเภอเมืองสระบุรีเป็นประธานในพิธี ได้ดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าทำความสะอาดถนนข้างทาง ตั้งแต่วัดพระพุทธฉาย จนถึง สี่แยกพระพุทธฉาย

About admin