ได้มอบอุปกรณ์สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวก 5 ก.ย.60

เมื่อ 051430 ก.ย.60 พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้มอบอุปกรณ์สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ยังขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงาน  ณ อาคารวุฒิพานิช กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

About admin