ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 23 ส.ค.60

เมื่อ 231530 ส.ค.60 พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้าพิธี ณ อาคารวุฒิพานิช และบริเวณด้านหน้ากองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง

About admin