สินไหมทดแทน 21 ส.ค.60

เมื่อ 211000 ก.ค.60 พ.ท.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ รอง ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้เป็นผู้มอบเงินสินไหมทดแทนประกันชีวิตและมอบให้กับทายาทของกำลังที่สูญเสียชีวิต

 

About admin