ทดสอบร่างกายประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

เมื่อ 180830 ก.ค.60 กำลังพลกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลังได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 60 ครั้งที่ 2 ณ โรงยิม พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

About admin