ถวายราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติและถวายพระพรมงคลชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เมื่อ 111330 ก.ค.60 พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระพรมงคลชัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้าพิธี ณ อาคารวุฒิพานิช

About admin