ถวายราชสดุดีเฉลิม พระเกียรติและถวายพระพรมงคลชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อ 271300 ก.ค.60 พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระพรมงคลชัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยกำลังพล นายทหาร นายสิบ เข้าพิธี ณ อาคารวุฒิพานิช

About admin