โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ร่วมกับ กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ขุดลอกผักตบชะวา ณ วัดห้วยลี่ จ.สระบุรี

About admin