พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอลลึก

เมื่อ 181300 ก.ค.60 พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผบ.พัน.สพ.ซนร.เขตหลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซอลลีก ณ อาคารวุฒิพานิช และได้ดำเนินการแข้งขัน ณ โรงยิม พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง มีทีมเข้าร่วมการแข่งข้น จำนวน 6 ทีม

About admin