กิจกรรมเนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญราชกุศลสตมวาร (100 วัน)

กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง จัดกิจกรรม ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญราชกุศลสตมวาร 100 วัน กำหนดกิจกรรมในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 0600 พิธีสงฆ์  เวลา 0645 ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี

About admin