จัดงานวันสถาปนหน่วย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ครบรอบปีที่ 59 ใน 13 ม.ค.60

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง จัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 59 ในวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 0945 โดยมี พล.ท.อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ บก.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง สระบุรี

About admin