งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 7 เม.ย.59

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ในวันที่ 7 เม.ย.59 มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและจัดเลี้ยงรดน้ำดำผู้ใหญ่ในเวลา 1800 ณ ลานข้างโรงพละ พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง

About admin