การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง จะจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีให้กับกำลังพล ณ สนามฟุตบอล พัน.สพ.ซบร.เขตหลังในตอนเช้าและตอนเย็นมีงานวันเด็กและงานเลี้ยงกำลังพล โดยมี ผบ.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เป็นประธาน ณ ลานหน้า บก.พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ในวันที่ 8 ม.ค.59

About admin