รับตรวจจเรทหารบก

เมื่อ 210900 พ.ย.57   ร้อย.สพ.ซบร.สน.โดยตรง พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง ได้ดำเนินการรับตรวจ จากชุดตรวจกิจการทั่วไป หลังจากไม่เคยได้การรับตรวจมาเป็นระยะเวลา 18 ปี จาก กรมจเรทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2558  ซึ่งผลการตรวจ อยู่ในเกณฑ์ดี และได้คำชมจากคณะกรรมการ

10849729_529268040543464_3086359658203228007_n 1509740_529268193876782_9093018404611982056_n 150735_529268077210127_7022982091610840836_n 10858483_529268123876789_6659102813614856233_n 10461389_529267810543487_4619136914880969912_n 988867_529268287210106_8900816501051663973_n 1450110_529268210543447_6861759288950316188_n 10849984_529268320543436_8046275920576176943_n 10676283_529268297210105_7081902621582978131_n 10802046_529268420543426_1372686199741930261_n 10484350_529268503876751_7832145575247994139_n

About admin