วันสถาปนากองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง 9 ม.ค.58

กำหนดวันสถาปนากองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ในวันที่ 9 ม.ค.2558  โดยมี พล.ท.ธารี  วุฒิพานิช จก.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดป้าบกองบังคับการกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง  ณ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

About admin